Cao Su Buna N Được Tạo Ra

Một một số loại cao su đặc buna-N được tạo nên vì phản ứng đồng trùng phù hợp giữa buta-1,3-đien với acrilonitrin CH2=CH-công nhân. Đốt cháy hoàn toàn cao su đặc buna-N với không gian trọn vẹn, tiếp đến chuyển các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng về 136٫5°Cthu được hỗn hợp khí Y chứa 14,41% CO2về thể tích. Tỉ lệ mắt xích thân buta-1,3-đien cùng acrilonitrin là


Bạn đang xem: Cao su buna n được tạo ra

*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn giá tiền mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa đào tạo lớp 3-12 ngẫu nhiên tại VietJaông xã. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online bên trên ứng dụng VietJaông chồng. Tải ngay!


Chọn lời giải C

call xác suất đôi mắt xích giữa buta-1,3-dien và acrilonitrin là 1:n

→C4+3nH6+3nNn→+O2kkCO2 : 4+3nH2O : 3+1٫5nN2 : 0٫5n+4.4+3n+1٫5+ 0٫75n=15٫5n+22

→%CO2=4+3n4+3n+15٫5n+22+3+1٫5n=4+3n20n+29=0٫1441

→n=1٫5


Một một số loại cao su đặc Buna–S gồm tỷ lệ cân nặng cacbon là 90,225%; m gam cao su thiên nhiên này cộng buổi tối đa cùng với 9,6 gam brom. Giá trị của m là


Cứ đọng 45,75 gam cao su đặc buna-S phản nghịch ứng vừa hết với trăng tròn gam brom vào CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien với stiren vào cao su đặc buna-S là


Lấy 21,33 gam cao su đặc isopren đã được lưu giữ hóa rước đốt cháy trọn vẹn bởi oxi hoàn toản, sau phản nghịch ứng dừng tụ hết hơi nước thì sót lại 34,272 lít khí (đktc). Trung bình cứ từng nào mắt xích isopren thì có 1 cầu nối đisunfua (-S-S-) ?


Cho cao su buna-S chức năng với Br2/CCl4fan ta chiếm được polime X (Giả thiết tất cả các liên kết -CH=CH- vào đôi mắt xích -CH2-CH=CH-CH2-phần đông đã làm phản ứng). Trong polime X, % khối lượng brom là 64,34%. Tỉ lệ đôi mắt xích butađien : stiren vào cao su thiên nhiên buna-S đang sử dụng là :


Xem thêm: Sự Thật Bất Ngờ Về Màn Hình Retina Display Là Gì, Retina Display Là Gì Và Sản Phẩm Nào Có

Đồng trùng hòa hợp buta-1,3-đien cùng với stiren được cao su thiên nhiên buna-S. Lấy một lượng cao su thiên nhiên buna-S bên trên mang đốt cháy hoàn toàn thấynCO2nH2O=169. Tỷ lệ trung bình thân số đôi mắt xích buta-1,3-đien và số mắt xích stiren vào nhiều loại cao su bên trên là:


Một các loại cao su thiên nhiên buna-N có xác suất cân nặng của nitơ là 19,72%. Tỉ lệ mắt xích butađien cùng vinyl xianua là:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP. 3-12, diywkfbv.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*

*