Can và be able to

Cách riêng biệt cấu trúc Can, Could với Be able khổng lồ trong tiếng Anh thế nào cho đúng? thuộc 4Life English Center (diywkfbv.com) khám phá trong bài viết sau.

Bạn đang xem: Can và be able to

*
Cách dùng kết cấu Can
1. Bí quyết dùng cấu trúc Can, Could, Be able khổng lồ trong tiếng Anh 1.1. Cấu tạo Can 1.2. Cấu tạo Could 1.3. Cấu tạo Be able khổng lồ 4. Bài xích tập vận dụng và giải đáp

1. Cách dùng cấu trúc Can, Could, Be able to lớn trong giờ Anh

1.1. Cấu trúc Can

Can có nghĩa là có khả năng, năng lực. Lấp định của can là can not. Cấu trúc câu: S + can + Vinf + O. cấu trúc can sử dụng để:

1.1.1. Chỉ một vấn đề nào đó có thể xảy ra

Ví dụ:

The bad thing can happen. (Điều tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra).Can you type 100 words in a minute? – Yes, I can. (Bạn có thể gõ được 100 từ trong 1 phút không? – Có, mình gồm thể.)1.1.2. Chỉ khả năng có thể làm được câu hỏi gì đó

Ví dụ:

He can swim. (Anh ấy hoàn toàn có thể bơi).She can bring a heavy bag. (Cô ấy hoàn toàn có thể mang một chiếc túi nặng).1.1.3. Vào văn nói, “Can” được dùng để chỉ sự mang lại phép, xin phép một việc gì đó

Ví dụ:

Can you give me a hand? (Bạn có thể giúp tôi không?).Can I ask you some quuestion. (Tôi rất có thể hỏi bạn một số câu hỏi?).You can eat that cake. (Bạn rất có thể ăn loại bánh đó).1.1.4. Khi dùng với hễ từ tri giác (verbs of perception) CAN đến một chân thành và ý nghĩa tương đương cùng với thì tiếp nối (Continuous Tense)

Ví dụ:

I can smell something burned in the kitchen. (Tôi rất có thể ngưởi cái nào đó khét trong đơn vị bếp).Listen! I think I can hear the sound of the sea. (Nghe đi! Tôi suy nghĩ tôi có thể nghe giờ đồng hồ của biển).

1.2. Cấu tạo Could

*
Cách dùng kết cấu Could

“Could” là dạng hễ từ quá khứ của “Can”. Vào văn nói, “Could” được xem như có tương đối nhiều tính chất lịch lãm hơn “Can”. Cấu trúc: S + could + Vinf + O. cấu trúc Could cần sử dụng để:

1.2.1. Chỉ một việc chắc hẳn rằng sẽ xảy ra trong tương lai nhưng chưa chắn chắn chắn

Ví dụ:

The competition could be happened soon. (Cuộc thi hoàn toàn có thể diễn ra sớm).The winner in this game could be the Red team. (Người chiến thắng trong trò chơi này hoàn toàn có thể là nhóm đỏ).1.2.2. Miêu tả sự ngờ vực hay một sự phản phòng nhẹ nhàng

Ví dụ: I can’t believe what he promises. It could be a lie. (Tôi cần yếu tin được phần đông gì anh ấy hứa. Anh ấy rất có thể là kẻ nói dối).

1.2.3. áp dụng trong câu điều kiện loại 2

Ví dụ: If I were you, I could take part in that event. (Nếu tôi là bạn, tôi rất có thể tham gia sự kiện này).

1.2.4. “Could” đặc biệt quan trọng sử dụng với rất nhiều động từ bỏ sau

See (nhìn), hear (nghe), smell (ngửi), taste (nếm), feel (cảm thấy), remember (nhớ), understand (hiểu). Ví dụ: When we went into the house, we could smell burning. (Khi công ty chúng tôi đi vào nhà, công ty chúng tôi có thể ngửi thấy mùi hương cháy).

1.3. Kết cấu Be able to

*
Cách dùng cấu tạo Be able to

“Be able to” có thể được sử dụng sửa chữa cho “Can”, tuy vậy “Can” được dùng thông dụng hơn. Cấu trúc này cần sử dụng để:

1.3.1. Chỉ đều khả năng, năng lực nhất thời

Ví dụ:

He is not able khổng lồ swim, the swimming pool is closed today. (Anh ấy không thể tập bơi vì hồi bơi ngừng hoạt động hôm nay).He can’t play piano, he has never learned how. (Anh ấy tất yêu chơi lũ piano cũng chính vì anh ấy chưa bao giờ học đùa cả).He isn’t able khổng lồ talk fast. (Cậu ấy không nói nhanh được.)1.3.2. Chỉ sự thành công xuất sắc trong việc tiến hành hành động

Ví dụ:

I finished my work early & so was able khổng lồ go to the pub with my friends. (Bởi do tôi trả thành quá trình sớm cần tôi rất có thể đi mang lại quán rượu với chúng ta tôi).He was able to remember everything that happened in the previous 10 years. (Anh ấy rất có thể nhớ được toàn bộ những gì đã xẩy ra 10 năm ngoái đó.)1.3.3. Thể thừa khứ của “Be able to”.

Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 1984 Nam Mạng, Tử Vi Tuổi Giáp Tý 1984

Ví dụ:

I haven’t been able to lớn sleep recently. (Gần phía trên tôi chẳng thể ngủ được).We got lost but we were able to find our way home again with the map. (Chúng tôi đã biết thành lạc nhưng sau đó đã tìm lại được đường về bên nhờ vào phiên bản đồ.)The fire was too fierce, so he wasn’t able to lớn escape from the building. (Lửa cháy vượt dữ dội, đề xuất anh ấy đang không thể thoát ra khỏi toà nhà.)1.3.4. Minh bạch “Can” va “Be able to”.

Cả hai phần lớn mang ý nghĩa diễn đạt khả năng. Can để biểu đạt ai có thể làm việc gì ở hiện tại, còn be able to diễn đạt ai rất có thể làm gì vào tương lai. Ví dụ:

I can play violen.She’ll be able to buy new house next year.

2. Một số kết cấu đặc biệt cùng với Can

Can’t help + V-ing: cần thiết không

Ví dụ: I can’t help him. He is my brother. (Tôi không thể không hỗ trợ anh ấy. Anh ấy là anh của tôi).

Can’t stand = can’t bear + V-ing: quan yếu chịu được, cực không thích

Ví dụ: I can’t stand stopping laughing at them. (Tôi ko thể xong cười họ).

3. Một số lưu ý khi thực hiện Can, Could, Be able to

*
Một số xem xét khi thực hiện Can, Could, Be able toCan và be able to có thể dùng sửa chữa cho nhau. Tuy nhiên, be able to mang tính trang trọng hơn, còn can được dùng phổ cập hơn.

Ví dụ: She can dance well. (phổ thay đổi hơn) = She is able to lớn dance well. (trang trọng hơn) (Cô ấy có thể nhảy giỏi.)

Trong câu khẳng định, could và be able to hoàn toàn có thể dùng sửa chữa thay thế cho nhau trường hợp nói về khả năng chung chung. Tuy nhiên, could vẫn được dùng phổ biến hơn.

Ví dụ: He could speak when he was 1. (phổ biến hóa hơn) = He was able to lớn speak when he was 1. (Cậu nhỏ xíu biết nói khi bắt đầu 1 tuổi.)

Khi muốn biểu đạt ai đó làm được gì vào 1 thực trạng nhất định, thì chúng ta chỉ cần sử dụng be able khổng lồ chứ không sử dụng could.

Ví dụ: We were able to lớn get tickets for the match yesterday. (Chúng tôi đã mua được vé cho trận đấu ngày hôm qua.)

Ở bao phủ định và nghi vấn, could với be able to có thể sử dụng thay thế cho nhau.

Ví dụ: She couldn’t/ wasn’t able lớn come into her house because she had lost the key. (Cô ấy tất yêu vào được trong nhà bởi cô ấy đã trở nên mất chìa khoá.) Were you able to/ Could you ride a bile when you were ten? (Lúc 10 tuổi các bạn đã biết đi xe đạp chưa?)

4. Bài tập vận dụng và đáp án

4.1. Bài tập 1

I…………to him on the phone for three weeks last month. (not/can/to speak)If you try hard, you………… your examinations. (can/to pass)Luke has passed his driving test, now he………… a car. (can/to drive)They were so busy, they…………me. (not/can/to text)Dennis…………the trumpet after four months. (can/to play)Maybe the Smiths………… a new house next year. (can/to build)Last week we………… swimming, this week we can’t. (can/to go)When I was five, I…………. (not/can/to swim)Alex…………his homework when his desk is in such a mess. (not/can/to do)

4.2. Bài tập 2

I can’t see you on Friday, but I ………..meet you on Saturday morning.You have khổng lồ be careful in this part of the city. It ………..be dangerous.I can’t understand Mark. I’ve never ………..understand him.Ask Katherine about your problem. She might……….. Help you.I used khổng lồ ………..stand on my head, but I can’t bởi it anymore.Nicole ………..drive, but she doesn’t have a car.

4.3. Bài tập 3

_______ you hear the fireworks from your house last night?CanCan’tCouldDo you think you _______ write that report by Tuesday? I know you’re very busy.will be able tocouldn’thave been able toI _________ cảm biến my toes. See!couldcanwill be able toI ________ spend another moment in that restaurant. It was too noisy.can’tcouldn’thave been able toI _________ never seem to lớn get the temperature right.cancan’tto be able to

4.4. Đáp án

Bài 1:

could not speakcan passcan drivecould not textcould playwill be able lớn buildcould gocould not swimwill not be able to lớn do

Bài 2:

can/ will be able tocanbeen able tobe able tobe able tocan

Bài 3:

cabba

Trên trên đây là toàn bộ ngữ pháp kèm theo bài xích tập của cấu trúc can. 4Life English Center (diywkfbv.com) hy vọng các bạn sẽ nắm vững kiến thức và rất có thể áp dụng trong các trường hợp và bài tập.