Cách Tính Chỉ Số Axit Của Chất Béo

Bài viết giúp các em củng cố kiến thức về phản nghịch ứng xà chống hóa với biết cách xác minh các chỉ số hóa học béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa, chỉ số este...Bạn đã xem: Chỉ số axit là gì

Phản ứng xà chống hóa của chất béo. Xác minh chỉ số chất béo.Bạn đã xem: Chỉ số axit là gì

1. Kỹ năng và kiến thức liên quan:

a. Phản bội ứng xà phòng chất hóa học béo:

- là bội nghịch ứng của chất khủng với dung dịch kiềm NaOH/KOH, sản xuất grixerol cùng hỗn hợp các muối Na/K. Láo lếu hợp các muối này chính là xà phòng.

Bạn đang xem: Cách tính chỉ số axit của chất béo

 

*

 - Là bội phản ứng không thuận nghịch.

b. Các chỉ số chất béo:

- Chỉ số axit: là số miligam KOH phải để th-nc axit béo thoải mái có trong 1g chất béo.

- Chỉ số xà chống hóa: là số miligam KOH đề xuất để xà chống hóa glixerit và trung hòa axit béo tự do trong 1g hóa học béo.

- Chỉ số este: là số miligam KOH phải để xà phòng hóa glixerit của 1 g chất béo, là hiệu số giữa chỉ số xà chống hóa còn chỉ số axit.

2. Ví dụ như minh họa:

Ví dụ 1:

Khi xà chống hóa 2,52g chất lớn A yêu cầu 90ml hỗn hợp KOH 0,1M. Khía cạnh khác, xà chống hóa trọn vẹn 5,04g chất phệ A chiếm được 0,53g glixerol. Tra cứu chỉ số axit và chỉ còn số xà chống hóa.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Các Phiên Bản Win 10 Enterprise Là Gì, Nên Sử Dụng Bản Windows 10 Nào

Lời giải:

Có: mKOH = 0,09.0,1.56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà phòng hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà phòng hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH ---> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac0,5392)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH yêu cầu để xà phòng hóa 1g chất to = (fracm_KOH5,04)= (frac3.0,53.56.100092.5,04)= 192 mg

=> chỉ số este của mẫu mã chất bự = chỉ số xà chống hóa - chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà chống hóa - chỉ số este = 200 - 192 = 8 mg

 

Ví dụ 2:

Để trung hòa lượng axit tự do thoải mái có vào 14g một mẫu chất béo, phải 15ml hỗn hợp KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu hóa học béo.

Lời giải:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số miligam KOH cần dùng để làm trung hòa lượng axit tự do trong 1g mẫu mã chất lớn là: 84/14 = 6 mg

=> chỉ số axit của chủng loại chất phệ là: 6

Ví dụ 3:

Để trung hòa - nhân chính 10g một chất béo tất cả chỉ số axit là 5,6 nên dùng bao nhiêu gam NaOH?

Lời giải:

Mẫu hóa học béo có chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cứ th-nc 1g hóa học béo yêu cầu 5,6 mgKOH=> tương xứng với 4mg NaOH

Vậy: trung hòa - nhân chính 10g chất bự ----------------------------------- 40mg = 0,04g NaOH

=> nên 0,04g NaOH.

Ví dụ 4: 

xà chống hóa 1kg chất béo bao gồm chỉ số axit là 2,8 đề nghị dùng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Cân nặng glixerol chiếm được là bao nhiêu?

Lời giải:

cách 1: 

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

 => chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất mập là: = 19,6 mg

=> chỉ số este = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH --- C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = (frac13.n_KOH)(1) = (frac16,83.56)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2: 

KOH + RCOOH RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R'COO)3C3H5 3R'COOK + C3H5(OH)3 (2)

 nKOH (1) = 

*

*

 nKOH (2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 =9,2 gam

3. Bài xích tập trường đoản cú giải:

Bài 1:Để xà chống hóa 10kg hóa học béo bao gồm chỉ số axit bằng 7, bạn ta cho chất béo đó chức năng với dung dịch chứa 1,42kg NaOH. Sau phản ứng các thành phần hỗn hợp được th-nc vừa đủ vày 500ml hỗn hợp HCl 1 M.

a. Tính trọng lượng glixerol và trọng lượng xà chống nguyên hóa học thu được.

Bài 2: Xà chống hoá 1 kg chất béo có chỉ số axit bởi 7, chỉ số xà phòng hoá 200.Khối lượng glixerol nhận được là bao nhiêu?

Bài 3: Một các loại mỡ chứa 70% triolein với 30% tristearin về khối lượng. Tính trọng lượng xà phòng thu được lúc xà phòng hoá hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bằng NaOH.

Bài 4: Một một số loại mỡ đựng 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà chống hoá hoàn toàn m gam mỡ thừa trên bởi NaOH chiếm được 138 gam glixerol. Cực hiếm của m?

Bài 5: Để xà phòng hoá 35kg triolein đề nghị 4,939 kg NaOH nhận được 36,207 kilogam xà phòng. Xác minh chỉ số axit của mẫu chất béo trên. 

Các em cài đặt thêm BTTN về làm phản ứng xà chống hóa chất lớn và xác định chỉ số chất mập tại đây :)