Cách Tìm Ma Trận Nghịch Đảo

Trong công tác toán cao cấp môn đại số với hình học giải tích, để làm rõ hơn về ma trận nghịch đảo, bài viết này diywkfbv.com sẽ chia sẻ một số kiến thức cơ bạn dạng cùng với những dạng bài bác tập về ma trận nghịch hòn đảo thường gặp trong quy trình học. Chúc chúng ta học tập tốt!

Tóm tắt lý thuyết 


1.Định nghĩa ma trận nghịch đảo

Ma trận B điện thoại tư vấn là ma trận nghịch hòn đảo của A nếu: AB=BA=IKý hiệu ma trận nghịch hòn đảo của A là : A-1

2.Cách tra cứu ma trận nghịch đảo

Bước 1: Tính det A. Trường hợp det A ≠ 0 thì trường thọ ma trận nghịch đảo và trái lại nếu A=0 thì không tồn tại ma trận nghịch đảoBước 2:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Để a khả nghịch thì det ≠ 0

=> 2.(-0.5a+ 0.5) ≠0

=> a≠1

Đại số cùng hình giải tích bài xích 1: Số phức – bài xích tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài bác 2: Ma trận – bài xích tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích bài bác 3: Định thức ma trận – bài tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài xích 4: Ma trận nghịch hòn đảo – bài xích tập với lời giải

Đại số và hình giải tích bài bác 5: Hạng của ma trận – bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài 6: Hệ phương trình con đường tính- bài tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích bài bác 7: Độc lập tuyến đường tính, nhờ vào tuyến tính – bài tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích bài 8: Cơ sở không khí vecto – bài xích tập với lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài bác 9: không khí vector nhỏ – bài xích tập cùng lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài xích 10: Ánh xạ con đường tính – bài bác tập với lời giải

Đại số và hình giải tích bài xích 11: quý hiếm riêng, vector riêng rẽ – bài bác tập và lời giải