Cách Dùng Must Have

Động từ khiếm khuyết (Modal verb) là phần lớn động từ sệt biệt, khi kết hợp với Have + Past participle lại càng dễ khiến cho người gọi nhầm lẫn. Để hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo cùng không mắc sai lầm cách cần sử dụng Modal verb + Have + Past participle, thuộc diywkfbv.com tìm hiểu định nghĩa và biện pháp dùng chúng trong các trường vừa lòng sau đây!


*
Cách sử dụng Modal verb + Have + Past participle

1. Must have + Participle

Must have + Participle = Ắt hẳn đã, chắc chắn rằng đã xẩy ra trong quá khứKhả năng xẩy ra một điều gì rất chắc chắn là dựa bên trên những thực sự nói về thừa khứ, địa thế căn cứ vào vật chứng nào đó.

Bạn đang xem: Cách dùng must have

Ví dụ 1:The grass is wet. It must have rained last night. ⟶Cỏ bị ướt. Chắc hẳn tối qua đã có mưa.Phân tích: vì trong hiện tại chúng ta thấy cỏ ướt, bởi đó năng lực cao là tối ngày hôm qua (quá khứ) chắc chắn có mưa xảy ra.

Ví dụ 2:I saw Mary crying a few minutes ago. She must have heard the bad news. ⟶Tôi sẽ thấy Mary khóc vài phút trước. Cô ấy ắt hẳn đã công bố dữ.Phân tích: chúng ta thấy Mary vẫn khóc khoảng 1 đến 2 phút trước nên năng lực rất cao là cô ấy vẫn nghe tin dữ trước lúc cô ấy khóc. Hành động nghe tin xẩy ra trước hành vi khóc nên chắc chắn là xảy ra trong vượt khứ luôn.

Ví dụ 3:She must have left the house by now; it’s nearly 11 o’clock. ⟶Giờ này cô ấy ắt hẳn đã rời khỏi nhà rồi. Đã ngay sát 11 giờ rồi.Phân tích: Thói quen của cô ấy ấy là hay rời nhà vào mức 11 tiếng nên chúng ta có thể suy luận rằng cô ấy hẳn đã đi khỏi vì từ bây giờ đã sát 11 tiếng rồi.

Xem thêm: Javascript Error Occurred In The Main Process: Easy Fix, A Javascript Error Occurred In The Main Process

2. Might have + Participle

Might have + Participle: có lẽ đã, có khả năng đãChúng ta nhận định rằng có một kỹ năng xảy ra một điều nào đó nhưng khả năng này ko cao, bọn họ không kiên cố chắn.

Ví dụ 1:He might have gone to the shops.⟶Anh ta có lẽ rằng đã tiếp cận mấy cửa hàng rồi.Phân tích: tức là có thể anh ta đã tới các shop hoặc cũng có thể là đi tới chỗ khác. Điều này người nói chẳng thể chắc.

Ví dụ 2:It’s ten o’clock. They might have arrived by now. ⟶Đã 10 giờ đồng hồ rồi. Họ chắc hẳn rằng đã tiếp đây rồi cũng nên.Phân tích: khi nói thế, người nói không đủ can đảm chắc họ sẽ tới khu vực hay chưa vày đây chưa hẳn là thói quen của các người kia. Họ hoàn toàn có thể đang trên phố đến hoặc đã tới từ lâu.

Ví dụ 3:I haven’t received your letter. It may have got lost in the post. ⟶ Tôi vẫn chưa cảm nhận lá thư của anh. Có lẽ nó đã trở nên thất lạc làm việc bưu điện rồi.Phân tích: vào trường hợp này, lá thư hoàn toàn có thể đang được gửi đến nhưng trễ chứ chưa chắc chắn rằng đã thất lạc. Đây chỉ là rộp đoán của fan nói không có căn cứ. Điều này đó là sự khác hoàn toàn của MUST HAVE cùng MIGHT HAVE.