Cách Dùng As Though

Cấu trúc As if/As though dù không tiếp tục gặp vào ngữ pháp tuy thế có vào bài tập Tiếng Anh. As if/As though là gì? Phân loại và cách dùng về cấu trúc sẽ là các bài học mà IIE Việt Nam sẽ cung cấp bên dưới. Chúng ta theo dõi và thực hành các bài tập cơ bản vào phần dưới cùng.

Bạn đang xem: Cách dùng as though


*

Kiến thức cấu trúc As if/As though


Tổng quan lại kết cấu As if/As though

As if/As though được coi là cặp từ bỏ mang định, nó sẽ đem nghĩa “nhỏng thể là”, “cứ nhỏng là”.

Cấu trúc As if giỏi cấu tạo As though là một trong từ nối để nối 2 mệnh đề khi bọn họ mong đối chiếu sự giống như của 2 mệnh đề đó với nhau.

Khi hy vọng trình bày vật/người làm sao kia trông như thế nào, Có nghĩa là đưa ra quan điểm cá thể, thì chúng ta đã thực hiện cấu trúc As if/As though

Phân một số loại cấu trúc As if/As though

Cấu trúc As if/As though vừa biểu đạt tình huống có thật, vừa không tồn tại thật.

Cụ thể hơn, vào 3 trường thích hợp sau đây bọn họ đã bắt gặp cấu trúc As if/As though:

Tình huống tất cả thật.Tình huống không tồn tại thật ngơi nghỉ bây giờ.Tình huống không có thiệt trong thừa khđọng.

*

Cách dùng As if/As though

Tình huống gồm thật

Đối với trường vừa lòng này, cấu trúc As if/As though biểu đạt vụ việc có thiệt, sự thật minh bạch làm việc cả vượt khđọng, hiện thời với tương lai.

Cấu trúc: S + V(-s/es) + AS IF/AS THOUGH + S + V(-s/es)

Động từ bỏ được chia theo ngôi số không nhiều hoặc số nhiều: He/She/It thì động từ bỏ thêm -s/es. You/We/They thì giữ nguyên động từ.

Ví dụ: Jane tells me as if/as though she knows a lot about them.

(Jane nói với tôi nlỗi thể là cô ấy biết rất nhiều về họ)

Tình huống không tồn tại thật ngơi nghỉ hiện nay tại

Cấu trúc: S + V(-s/es) + AS IF/AS THOUGH + S + V-ed

Ví dụ: I don’t like Tom. He talks as if/as though he knew everything.

(Tôi không yêu thích Tom. Anh ấy nói cứ đọng nhỏng thể anh ta biết hết những thứ)

Ý nghĩa của câu bên trên chưa hẳn nghỉ ngơi vượt khđọng. Chúng ta sử dụng vẻ ngoài vượt khứ (đụng từ bỏ “knew”) bởi vì câu này sẽ không đúng sự thật ở hiện giờ. (thiệt sự anh ta đắn đo không còn mọi thứ).

Lưu ý: Mệnh đề sau kết cấu as if/as though nếu là cồn tự lớn be, họ dùng WERE cho toàn bộ nhà ngữ (không minh bạch số ít hay số nhiều).

Ví dụ: Mike is only 40. Why vì you talk about hyên ổn as if/as though he were an old man?

(Mike chỉ mới có 40 tuổi thôi. Tại sao chúng ta lại nói về ông ta như thể ông ấy là 1 ông già vậy?)

Ví dụ: They treat me as if/as though I were their son.

(Họ đối xử với tôi nlỗi thể tôi là đàn ông của mình vậy) (Tôi chưa hẳn đàn ông của họ)

Tình huống không tồn tại thiệt vào vượt khứ

Cấu trúc: S + V-ed + AS IF/AS THOUGH + S + had + V-past participle

Ví dụ: After the interruption, he carried on talking as if/as though nothing had happened.

(Sau lúc bị ngắt lời, anh ấy tiếp tục nói nlỗi thể chẳng bao gồm cthị trấn gì xảy ra cả)

Ý nghĩa của câu trên đặt trong thời điểm vượt khđọng, cần sau kết cấu as if/as though họ sử dụng vượt khứ hoàn thành. Câu này không đúng thực sự sinh sống vượt khứ đọng. (sự thật là vẫn có đều cthị trấn xảy ra)

*

Lưu ý khi dùng cấu tạo As if/As though

Bên cạnh các câu thân thuộc hay gặp, cấu trúc As if/As though còn tồn tại một trong những trường phù hợp đặc biệt.

Động tự vào mệnh đề sau cấu trúc As if/As though không hẳn dịp nào cũng rất được phân tách như 3 ngôi trường phù hợp sống trên. Động tự sống mệnh đề sau sẽ tiến hành phân tách sao để cho đoàn kết nghĩa cùng ngữ cảnh cùng với mệnh đề trước.

Ví dụ: Jolie looks as if/as though he has done her homework.

(Jolie trông có vẻ như như thể vừa new làm chấm dứt bài xích tập về nhà)

Ví dụ: You look as if/as though you haven’t slept for a week.

(quý khách trông như là dường như không ngủ cả tuần rồi)

Ví dụ: He ran as if/as though he was running for his life.

Xem thêm: Mua Quần Bó Trong Bóng Đá - Quần Bó Body Ngắn Thái Hiền Sport

(Anh ta chạgiống như thể chạm chán nguy hiểm bị tiêu diệt người)

Cấu trúc As if/As though + khổng lồ Verb hoặc cụm giới từ

Ví dụ: The boy put his hvà up as if/as though to hit someone.

(Cmặt hàng trai đã giơ tay lên nlỗi thể là tiến công ai đó)

Ví dụ: She acts as if/as though in love. (Cô ấy diễn tả cứ nlỗi thể là đang yêu vậy)

Cấu trúc As if/As though còn được dùng lúc gồm những động từ bỏ nhỏng look/sound/smell/feel.

Ví dụ: Tom sounds as if/as though he were worried. (Giọng Tom nghe có vẻ như anh ta đã lo lắng)

Ví dụ: Anna is very late, isn’t she? It looks as if/as though he isn’t coming.

(Anmãng cầu muộn lắm rồi, bắt buộc không? Có vẻ như cô ta sẽ không đến)

Ví dụ: It smells as if/as though someone has been smoking here.

(Có mùi hương như ai đó đã thuốc lá vào này)

Ví dụ: I’ve sầu just come bachồng from holiday but I feel tired và depressed. I don’t feel as if/as though I’ve sầu had a holiday. (Tôi vừa đi nghỉ ngơi đuối về cơ mà tôi cảm thấy stress cùng chán nản và bi quan. Tôi cảm hứng như thể là mình chưa đi nghỉ vậy)

bài tập kết cấu As if/As though

Hoàn thành câu áp dụng kết cấu As if / As though dựa trên mọi trường hợp đến trước:

1) They were extremely hungry and ate their dinner very quickly.

They ate their dinner……………………………………..

2) You could smell him from a long way away. he badly needed a bath.

He smelt……………………………………………………….

3) When you saw Sue, she was walking in a strange way.

She looked………………………………………………….

4) Carol had a bored expression on her face during the concert.

She didn’t look………………………………………………

5) Tom looks very tired. You say lớn him:

You look……………………………………………………….

Đáp án:

1) They ate dinner a if they hadn’t eaten for a week.

2) He smelt as if he hadn’t washed for ages.

3) She looked as if she had hurt her legs.

4) She didn’t look as if she was enjoying it.

5) You look as if you need lớn have sầu a rest.

Các bài học về cấu tạo As if/As though cùng với IIE cả nước sẽ giúp các khách hàng sút lo lắng khi gặp mặt dạng câu này vào quy trình học tập Tiếng Anh. Từ đó vận dụng chính xác Lúc làm cho các bài tập về ngữ pháp.