CÁCH TẢI VÀ CÀI ĐẶT MINECRAFT LAUNCHER TRÊN PC, MÁY TÍNH