Các Bước Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Chức năng phản hồi bị tắt ở phương pháp xác định tác dụng kinh doanh cùng hạch toán kế toán theo TT200 cùng TT133

*
*
*

Kết quả kinh doanh là gì? cách xác định ra sao? với hạch toán kế toán như vậy nào?. Mời các bạn theo dõi nội dung bài viết sau của kế toán tài chính Hà Nội

I. KẾT QUẢ khiếp DOANH, CÁCH XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh DOANH:

Kết quả gớm doanh là tác dụng cuối cùng của chuyển động sản xuất gớm doanh, hoạt động đầu tư tài bao gồm và hoạt động khác trong một thời kỳ độc nhất vô nhị định. Thể hiện của kết quả kinh doanh là số lãi (hoặc số lỗ) và kết quả kinh doanh của người sử dụng được xác định theo công thức sau:

*

1.1. Kết quả vận động sản xuất, gớm doanh:

Kết quả vận động hoạt hễ sản xuất, marketing được xác định trên tác dụng về tiêu hao sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và cung ứng dịch vụ: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (doanh thu thuần) với mức giá vốn sản phẩm đã bán (của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ,dịch vụ,bất hễ sản đầu tư…), chi phí bán sản phẩm và bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Các bước xác định kết quả kinh doanh

– Nếu công ty áp dụng chính sách kế toán theo thông tứ 200/2014/TT-BTC, Kết quả vận động sản xuất, khiếp doanh, được xác định theo công thức sau:

*

– Nếu công ty áp dụng chính sách kế toán theo thông tứ 133/2016/TT-BTC, Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, được xác định theo bí quyết sau:

*

Trong đó: 

a. Lợi nhuận thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ được khẳng định như sau:

*

b. Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ:

Là tổng mức vốn các tác dụng kinh tế công ty thu được trong kỳ kế toán, gây ra từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông hay của doanh nghiệp, đóng góp thêm phần làm tăng vốn chủ download (Theo chuẩn mực kế toán số 17 ­ doanh thu và thu nhập cá nhân khác).

(Mời các bạn xem biện pháp hạch toán doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ, theo Thông tứ 200 trên đây, theo Thông tư 133 trên đây).

c. Giá vốn hàng chào bán được xác định như sau:

– Đối với doanh nghiệp sản xuất, xây lắp: Trị giá vốn thực tế của sản phẩm xuất kho để phân phối hoặc sản phẩm dứt không nhập kho đưa đi bán ngay chủ yếu là chi tiêu sản xuất thực tiễn của thành phầm hoàn thành.

– Đối với doanh nghiệp thương mại: giá bán vốn của hàng hóa xuất bán đó là giá tải cộng ngân sách thu sở hữu cộng Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế bảo đảm an toàn môi trường (nếu có) trừ đi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng mua, tách khấu thương mại dịch vụ tính mang lại lượng hàng xuất bán.

Lưu ý: Đối với vận động kinh doanh bất cồn sản thì giá vốn hàng chào bán còn bao gồm: ngân sách khấu hao; chi tiêu sửa chữa; ngân sách nghiệp vụ cho mướn BĐS đầu tư chi tiêu theo cách làm cho thuê chuyển động (trường vừa lòng phát sinh ko lớn); ngân sách chi tiêu nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư…

(Mời các bạn xem biện pháp hạch toán theo Thông tứ 200 tại đây, theo Thông tư 133 trên đây).

d. Chi phí bán hàng:

Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh tương quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung cấp dịch vụ.

(Mời chúng ta xem cách hạch toán theo Thông tư 200 tại đây).

e. Bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp:

Là toàn bộ ngân sách liên quan cho hoạt động thống trị sản xuất khiếp doanh, quản lý hành thiết yếu và một trong những khoản không giống có tính chất chung toàn doanh nghiệp phân bổ cho số hàng đã bán.

(Mời chúng ta xem cách hạch toán theo Thông bốn 200 trên đây).

g. Bỏ ra phí quản lý kinh doanh: bao gồm chi phí bán hàng và đưa ra phí thống trị doanh nghiệp.

(Mời chúng ta xem bí quyết hạch toán theo Thông bốn 133 trên đây).

h. ưu tiên thương mại:

Là khoản công ty bán tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá niêm yết cho người tiêu dùng mua hàng với cân nặng lớn.

(Mời chúng ta xem phương pháp hạch toán theo Thông bốn 200 cùng Thông tứ 133 tại đây).

i. Giảm ngay hàng bán:

Là khoản bớt trừ cho người mua vày sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa kém, mất phẩm chất hay là không đúng quy cách theo chính sách trong phù hợp đồng tởm tế.

(Mời chúng ta xem phương pháp hạch toán theo Thông tứ 200 với Thông tứ 133 trên đây).

k. Hàng chào bán bị trả lại:

Hàng hóa bị quý khách hàng trả lại thường xuyên do các nguyên nhân: vi phạm cam kết, phạm luật hợp đồng gớm tế, sản phẩm bị kém, mất phẩm chất, không nên chủng loại, quy cách.

(Mời các bạn xem bí quyết hạch toán theo Thông tư 200 với Thông bốn 133 tại đây).

1.2. Kết quả chuyển động tài chính:

Là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động tài chủ yếu và ngân sách chi tiêu hoạt cồn tài chính, được xác định theo phương pháp sau:

*

1.3. Kết quả chuyển động khác:

Là số chênh lệch giữa số thu nhập khác và chi tiêu khác, được khẳng định theo phương pháp sau:

*

II. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN KẾT QUẢ kinh DOANH:

2.1. Tài khoản kế toán sử dụng:

Tài khoản 911 ” Xác định kết quả kinh doanh”: thông tin tài khoản này được dùng để làm xác định kết quả chuyển động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của người tiêu dùng trong một kỳ hạch toán. Ngôn từ phản ánh bên trên TK 911 như sau:

Bên Nợ:

– Trị giá chỉ vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, bất động sản đầu tư chi tiêu và thương mại dịch vụ đã bán;

– chi tiêu hoạt cồn tài chính, chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;

– đưa ra phí bán sản phẩm và đưa ra phí thống trị doanh nghiệp;

– Kết gửi lãi.

Xem thêm: Dark Meme Là Gì? Vai Trò Của Dank Meme Là Gì Dank Meme Là Gì

Bên Có:

– lợi nhuận thuần về số sản phẩm, sản phẩm hóa, bất động đậy sản đầu tư chi tiêu và dịch vụ thương mại đã bán trong kỳ;

– Doanh thu vận động tài chính, những khoản thu nhập khác với khoản ghi giảm ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Kết gửi lỗ.

Tài khoản 911 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Ngoài ra để xác định kết quả bán sản phẩm trong các doanh nghiệp còn sử dụng các tài khoản không giống như:

Theo thông bốn 200/2014/TT-BTC:

– TK 511 “Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ” (mời các bạn xem trên đây);

– TK 521 “ các khoản giảm trừ doanh thu” (mời chúng ta xem tại đây);

– TK 333 “Thuế và các khoản cần nộp đơn vị nước “ (mời chúng ta xem tại đây);

– tài khoản 632 “Giá vốn sản phẩm bán” (mời chúng ta xem tại đây);

– thông tin tài khoản 635 “Chi giá thành tài chính” (mời chúng ta xem tại đây);

– thông tin tài khoản 641 “Chi phí phân phối hàng” (mời các bạn xem trên đây);

– tài khoản 642 “Chi phí làm chủ doanh nghiệp” (mời chúng ta xem trên đây)

– tài khoản 711 “Thu nhập khác” (mời các bạn xem tại đây);

– tài khoản 811 “Chi giá thành khác” (mời các bạn xem trên đây);

– tài khoản 821 “Chi giá tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp” (mời chúng ta xem trên đây).

Theo thông bốn 133/2016/TT-BTC:

– TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” (mời các bạn xem trên đây);

– TK 333 “Thuế và các khoản yêu cầu nộp công ty nước “ (mời các bạn xem tại đây);

– thông tin tài khoản 632 “Giá vốn mặt hàng bán” (mời các bạn xem tại đây);

– tài khoản 635 “Chi chi phí tài chính” (mời chúng ta xem tại đây);

– thông tin tài khoản 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” (mời các bạn xem trên đây);

– tài khoản 711 “Thu nhập khác” (mời chúng ta xem trên đây);

– tài khoản 811 “Chi chi phí khác” (mời chúng ta xem tại đây);

– tài khoản 821 “Chi tổn phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp” (mời chúng ta xem trên đây).

2.2. Trình từ bỏ hạch toán tác dụng kinh doanh trong các doanh nghiệp:

a) vào cuối kỳ kế toán, tiến hành việc kết chuyển doanh thu bán sản phẩm thuần vào thông tin tài khoản Xác định tác dụng kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

b) cuối kỳ kế toán, kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, bất động đậy sản đầu tư và dịch vụ đã bán, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 632 – giá bán vốn sản phẩm bán.

c) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết gửi doanh thu chuyển động tài chính, ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

d) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết gửi các khoản các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 711 – thu nhập cá nhân khác

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

e) cuối kỳ kế toán, kết gửi chi phí chuyển động tài chính, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 635 – túi tiền tài chính.

g) cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí chào bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 641 – chi phí bán sản phẩm (TT200)

Có TK 6421 – chi phí bán hàng (TT133)

h) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí làm chủ doanh nghiệp tạo nên trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 642 – đưa ra phí thống trị doanh nghiệp (TT200)

Có TK 6422 – chi phí thống trị doanh nghiệp (TT133).

Lưu ý: Nếu công ty áp dụng chế độ kế toán theo thông bốn 133/2016/TT-BTC, không hạch toán cụ thể TK 642 – chi phí thống trị kinh doanh thành TK 6421 – bỏ ra phí bán hàng và TK 6422 – đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp thì cuối kỳ kết chuyển “Chi phí cai quản kinh doanh” nhằm xác định hiệu quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – bỏ ra phí làm chủ kinh doanh.

i) vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản chi tiêu khác, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh

Có TK 811 – ngân sách chi tiêu khác.

k) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí tổn thuế TNDN:

(k1) Theo thông bốn 200/2014/TT-BTC:

– vào cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 8211 – ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành.

– thời điểm cuối kỳ kế toán, kết dịch số chênh lệch giữa số phân phát sinh mặt Nợ và số tạo nên bên gồm TK 8212 “Chi tổn phí thuế thu nhập cá nhân hoãn lại”

+ trường hợp TK 8212 tất cả số phạt sinh mặt Nợ lớn hơn số phát sinh mặt Có, thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 8212 – giá cả thuế thu nhập cá nhân hoãn lại.

+ trường hợp số gây ra Nợ TK 8212 bé dại hơn số vạc sinh gồm TK 8212, kế toán tài chính kết nhảy số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8212 – chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Có TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh.

(k2) Theo thông tư 133/2016/TT-BTC:

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá thành thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 821 – ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

l) Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cung cấp theo dõi kết quả kinh doanh vào kỳ nhưng không theo dõi cho lợi nhuận sau thuế không phân phối triển khai kết chuyển công dụng kinh doanh vào kỳ lên đơn vị cấp trên:

– Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 336 – buộc phải trả nội cỗ (3368).

– Kết chuyển lỗ, ghi:

Nợ TK 336 – buộc phải trả nội bộ (3368)

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

m) Kết gửi kết quả chuyển động kinh doanh vào kỳ vào lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối: