Nghệ sĩ thanh hằng: hài lòng với cuộc sống sau 5 năm về nước làm nghệ thuật