Tim và trương quỳnh anh, tin tức mới nhất tim bỗng có động thái trước tin đồn hẹn hò tình mới, còn không ngần ngại để dính chi tiết về vợ cũ trương quỳnh anh?