Cuộc sống bình yên nhưng thành công của nhạc sĩ thanh bùi sau 6 năm vắng bóng