Tieu su ca sĩ thái thùy linh ly hôn sau 5 năm chung sống, tiểu sử thái thùy linh