Thuỵ anh bất ngờ nhắc lại scandal "gài bẫy có thai" với ngô kiến huy