Nhạc sĩ trọng đài tỏ tình với ca sĩ mai hoa chỉ sau lần đầu gặp mặt