Lê phương: tài sản trong nhà từ nhỏ tới lớn, tôi đều để ông xã quản lý