Kim hiền bức xúc vì bị ca sĩ duy uyên (mắt ngọc) xúc phạm?