Nguyễn cao kỳ duyên,u60 mc kỳ duyên vẫn khoẻ khoắn, quyến rũ