Lưu ánh loan đầu tư tiền tỉ thực hiện dự án ‘một thời ký ức’