Btv thời sự 19h minh trang: 'tôi có nhà, có xe và một công việc tốt'