Không gian sống tinh tế của 3 btv, mc vtv hoài anh, diệp chi, mai ngọc