BÍNH THÂN SINH NĂM BAO NHIÊU

*

Người sinh năm 1956 là tuổi gì? Mệnh gì?

Xét theo Thiên can (Bính): người sinh vào năm Bính Thân 1956 tương hợp với Tân, tương hình cùng với Canh với Nhâm.Xét theo Địa chi (Thân): fan tuổi Bính Thân tam phù hợp với Thân - Tý - Thìn, tứ hành xung với dần dần - Thân - Tỵ - Hợi.

Bảng tóm tắt bốn vi ngườisinh năm 1956

Bính

+ Tương hợp: Tân

+ Tương hình: Canh, Nhâm

Địa chi

Thân

+ Tam hợp: Thân – Tý – Thìn

+ Tứ hành xung: dần dần – Thân – Tỵ – Hợi