Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Báo cáo công dụng kinh doanh là report tài chính đưa thông tin về kết quả hoạt động cho đơn vị quản trị để theo dõi với điều chỉnh buổi giao lưu của doanh nghiệp theo mục đích phát triển.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp


*

Nội dung của report kết quả ghê doanh

Báo cáo công dụng kinh doanh theo quy định cơ chế kế toán hiện hành là một báo cáo tài chính các đơn vị kế toán sẽ phải lập.

Khi gia tài của đơn vị chức năng tham gia vào quy trình sản xuất marketing chúng sẽ vận động, quy trình vận động này hướng theo mục đích của phòng quản trị đơn vị đó là bảo toàn và cách tân và phát triển vốn. Mặc dù sau 1 thời kỳ chuyển động để đạt được những giải pháp điều chỉnh hoạt động của đơn vị thì thông tin về kết quả hoạt động là rất đề xuất thiết. Đáp ứng yêu ước này trong công tác kế toán có báo cáo kết quả kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh là vẻ ngoài biểu hiện của phương pháp tổng hợp phẳng phiu nhằm phản ảnh về kết quả buổi giao lưu của một đơn vị chức năng sau 1 thời kỳ.

Báo cáo hiệu quả kinh doanh là bề ngoài biểu hiện tại của phương thức tổng hợp cân đối kế toán yêu cầu cơ sở nhằm lập nên báo cáo này cũng cần phải phải nhờ vào tính cân đối vốn có của đối tượng người sử dụng kế toán, rõ ràng áp dụng mang đến báo kết quả vận động kinh doanh là phương trình kế toán:

KẾT QUẢ (LÃI, LỖ) = doanh thu (THU NHẬP) – đưa ra PHÍ

Từ phương trình trên cho biết nội dung chính phản ánh của báo cáo này đó là cho thấy các hoạt động vui chơi của đơn vị cho tác dụng cuối cùng ra làm sao (lãi tuyệt lỗ) sau một thời kỳ hoạt động.

Nguồn số liệu lập report kết quả khiếp doanh

Các chỉ tiêu biểu lộ trong report kết quả kinh doanh là hồ hết chỉ tiêu thời kỳ, nó thể hiện kết quả đạt được của một đơn vị sau 1 thời gian vận động nhất định, vị vậy mối cung cấp số liệu để lập nên các chỉ tiêu trong report này cũng phải có đặc tính tương tự.

Báo cáo tác dụng kinh doanh là bề ngoài biểu hiện của cách thức tổng hợp bằng phẳng nên cũng thực hiện nguồn số liệu kế toán thông thường là các sổ kế toán, tuy nhiên trong hệ thống sổ kế toán trình bày kết quả buổi giao lưu của đơn vị chỉ bao gồm nhóm tài khoản doanh thu, các khoản thu nhập và bỏ ra phí.

Trong các tài khoản kế toán này kế toán thực hiện số phạt sinh của những tài khoản nhằm lập cho những chỉ tiêu tương xứng trong báo cáo. Cụ thể trong khối hệ thống tài khoản kế toán công ty số vạc sinh những tài khoản các loại 5 đến nhiều loại 8 sẽ tiến hành sử dụng nhằm lập cho report kết quả khiếp doanh.

Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo kết quả gớm doanh

1. Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (Mã số 01)

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này là tổng phát sinh bên gồm TK 511 trong kỳ báo cáo. Phải học kế toán ở đâu

– Khi đơn vị cấp trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không có tư bí quyết pháp nhân, những khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gây ra từ những giao dịch nội cỗ đều đề xuất loại trừ. học xuẩt nhập khẩu ở đâu tốt

– chỉ tiêu này không bao hàm các nhiều loại thuế con gián thu, như thuế GTGT kể cả thuế GTGT nộp theo cách thức trực tiếp, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi ngôi trường và những loại thuế, phí gián thu khác.

2. Những khoản bớt trừ lợi nhuận (Mã số 02)

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng tạo ra Nợ chi tiết TK 521 vào kỳ báo cáo.

– tiêu chuẩn này không bao hàm các khoản thuế gián thu, phí tổn mà công ty không được hưởng bắt buộc nộp NSNN do những khoản này về thực chất là các khoản thu hộ nhà nước, không phía bên trong cơ cấu doanh thu và ko được xem như là khoản sút trừ doanh thu. 

3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4. Giá vốn hàng cung cấp (Mã số 11)

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là tổng phân phát sinh mặt Nợ TK 632 vào kỳ báo cáo.

5. Lợi tức đầu tư gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (Mã số 20)

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11

6. Doanh thu chuyển động tài chủ yếu (Mã số 21)

- Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là luỹ kế số phát sinh bên gồm TK 515 trong kỳ báo cáo.

7. Ngân sách tài bao gồm (Mã số 22)

- Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số phạt sinh mặt Nợ TK 635 trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: Một Nửa Ít Biết Của Mc Thùy Dương Vtv4 Lấy Chồng, Đám Cưới Gây Tò Mò Của Các Mc Đình Đám Ở Vtv

8. Giá thành lãi vay (Mã số 23)

- Số liệu để ghi vào tiêu chí này là lũy kế số phát sinh bên Nợ TK 635 (chi tiết ngân sách chi tiêu lãi vay).

9. đưa ra phí bán sản phẩm (Mã số 25)

- Số liệu để ghi vào tiêu chí này là tổng số phạt sinh mặt Nợ TK 641 trong kỳ báo cáo.

10. Bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp (Mã số 26)

- Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là tổng số phân phát sinh mặt Nợ TK 642 vào kỳ báo cáo.

11. Lợi tức đầu tư thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30)

tiêu chí này phản chiếu kết quả vận động kinh doanh của bạn trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số trăng tròn + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

12. Thu nhập khác (Mã số 31)

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào tổng gây ra bên gồm TK 711 vào kỳ báo cáo.

– Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ các việc thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT cao hơn nữa giá trị sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí thanh lý.

13. Ngân sách khác (Mã số 32)

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào tổng phạt sinh bên Nợ TK 811 trong kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT nhỏ dại hơn giá trị còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và ngân sách thanh lý.

14. Lợi nhuận khác (Mã số 40)

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

16. Giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng phạt sinh bên Nợ TK 8211 trong kỳ báo cáo và ghi thông qua số âm.

17. Giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào tổng phân phát sinh mặt Nợ TK 8212 vào kỳ report và ghi thông qua số âm.

18. Lợi tức đầu tư sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

19. Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu (Mã số 70)

*
20. Lãi suy bớt trên cp (Mã số 71)

Lãi suy bớt trên cp được xác định như sau

*

Tính chất của report kết quả kinh doanh

Khác cùng với Bảng cân đối kế toán luôn luôn giữ được tính bằng phẳng giữa gia tài và nguồn vốn ở bất kỳ thời điểm nào lúc lập báo cáo, report kết quả kinh doanh giữ được tính cân đối thông qua mọt liên hệ ngặt nghèo giữa những chỉ tiêu. Kết quả vận động được xác lập bằng phương pháp liên hệ trong số những chỉ tiêu về doanh thu và túi tiền của 1-1 vị.

Một đặc thù nữa của báo cáo kết quả marketing đó là tính thời kỳ của các chỉ tiêu, khoác dù báo cáo được lập ở một thời điểm cố định nhưng tổng thể chỉ tiêu phản ảnh trong báo cáo thể hiện kết quả tích lũy sau một thời kỳ hoạt động, thế nên khi sử dụng report này cần chăm chú đến đặc điểm này của báo cáo.

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã tin tức đến chúng ta về văn bản và kết cấu của báo cáo kết quả marketing và phía dẫn biện pháp lập bỏ ra tiết. Cảm ơn các bạn đã quan tiền tâm!

Kế toán Lê Ánh chúc chúng ta thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa học kế toán thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt độc nhất vô nhị thị trường

 (Được huấn luyện và đào tạo và triển khai bởi 100% các kế toán trưởng trường đoản cú 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)