Băng dã nhân sẽ làm gì đối với người chơi ở xa nhất?