Ban giám đốc tiếng anh

Ban giám đốc là gì?

Ban giám đốc là một trong nhóm các cá thể do cổ đông, quản trị công ty thành lập và hoạt động nên để thống trị hoạt đụng doanh nghiệp và thay mặt thực hiện tại các các bước cần thiết theo chế độ của pháp luật và điều lệ buổi giao lưu của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Ban giám đốc tiếng anh

Ban giám đốc là một trong những cơ cấu tổ chức không độc nhất vô nhị thiết phải gồm trong doanh nghiệp. Nếu cổ đông, quản trị công ty thấy việc lập ban giám đốc là cần thiết thì tuyển lựa các cá nhân có đầy đủ tiêu chuẩn và ra ra quyết định thành lập.

Mục đích chủ yếu của việc thành lập ban người có quyền lực cao là đảm bảo an toàn quản lý buổi giao lưu của doanh nghiệp vì lợi ích tốt nhất của những cổ đông, quản trị công ty. Bởi đó, member ban chủ tịch phải tất cả kỹ năng cai quản tốt và gồm hiểu biết về nguyên tắc doanh nghiệp.

*

Ban người đứng đầu tiếng Anh là gì?

Ban người đứng đầu tiếng Anh là Board of Directors.

Ngoài ra, ban giám đốc tiếng Anh còn tức là Directorate, Managemnt.

Ban người đứng đầu tiếng Anh còn được khái niệm như sau:

The Board of Directors is a group of individuals formed by shareholders, the company’s president to manage the business operations và representatives to perform the necessary work in accordance with the law & the charter of business.

The board of directors is an organizational structure that is not necessarily in the business. If shareholders, the company president find it necessary to set up a board of directors, then select qualified individuals và make an establishment decision.

The Board of Directors is a group of individuals formed by shareholders, the company’s president to manage the business operations and representatives khổng lồ perform the necessary work in accordance with the law and the charter of business operations. Karma.

Xem thêm: Hari Won Sinh Năm Bao Nhiêu, Cao Bao Nhiêu, Có Con Chưa? Hari Won Là Ai

The main purpose of establishing a board of directors is khổng lồ ensure the management of operations of the business for the best interests of the shareholders, the company president. Therefore, members of the board of directors must have good management skills and an understanding of corporate law.

Các chức danh liên quan cho ban chủ tịch tiếng Anh là gì?

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều chức danh tất cả sự ảnh hưởng, tương quan đến ban người có quyền lực cao trong vận động quản lý, sale sản xuất của doanh nghiệp. Những chức danh này trong giờ Anh bao gồm nghĩa như sau:

– người có quyền lực cao – Manager;

– phó tổng giám đốc – Vice president;

– Hội đồng quản ngại trị – Administrative Council;

– người đóng cổ phần – share holder;

– tín đồ sáng lập – Founder;

– quản trị – President/ Chairman;

– Phó quản trị – Vice president;

– Trưởng chống – Department manager;

– Trưởng bộ phận – Section manager/ Head of division;

– tgđ – General manager.

*

Một số lấy một ví dụ câu nói hay sử dụng từ ban giám đốc tiếng Anh là gì?

Trong tiếp xúc công sở, họ thường xuyên nhắc tới ban người có quyền lực cao để giải quyết và xử lý các công việc công ty hoặc nhắc cho nhau những vấn đề cần lưu ý. Một số ví dụ câu nói thường được sử dụng từ ban giám đốc tiếng Anh như:

– trường hợp có sự việc gì các em bao gồm thể chạm mặt ban chủ tịch tại chống B203 – If you have any problem, you can meet the board of directors at room B203.

– các em yêu cầu xin ý kiến của ban giám đốc trước lúc thực hiện các bước này – You need lớn consult the board of directors before doing this work.

– Ban giám đốc của khách hàng gồm chủ tịch kinh doanh, giám đốc tài chính, chủ tịch nhân sự, giám đốc kinh doanh – The company’s board of directors includes a business director, finance director, human resources director, and marketing director.

– Ban chủ tịch có tác dụng quản lý, giám sát hoạt động vui chơi của nhân viên công ty nên mọi bạn cần chăm chú lời nói với hành động của chính mình – The Board of Directors has the function of managing & monitoring the activities of the company’s employees, so everyone should pay attention khổng lồ their words & actions.

 – Ban giám đốc rất có thể bị sửa chữa thay thế bởi Hội đồng cai quản trị bất kỳ lúc nào trừ khi Điều lệ của chúng ta quy định khác – The Board of Directors may be replaced by the Board of Directors at any time unless otherwise prescribed by the company’s charter.