Tải auto chess vn trên pc với memu

Đưa tướng mạo Tộc này ra trận cùng với số lượng chỉ định kích hoạt công dụng phối kết hợp. Hiệu quả Tộc cùng với số lượng không giống nhau được cộng dồn kích hoạt:(2): Tộc Human phe bạn tấn công địch tất cả 20% xác suất khiến cho tướng tá địch quan yếu sử dụng kĩ năng 4 giây.

Bạn đang xem: Tải auto chess vn trên pc với memu

(4): Tộc Human phe bạn tiến công địch bao gồm 40% Tỷ Lệ khiến tướng mạo địch quan yếu sử dụng kĩ năng 4 giây.(6): Tộc Human phe bạn tiến công địch có 60% Phần Trăm khiến tướng tá địch thiết yếu dùng năng lực 4 giây.


*

*


Đưa tướng tá Tộc này ra trận với con số chỉ định và hướng dẫn kích hoạt công dụng kết hợp. Hiệu quả Tộc cùng với con số khác nhau được cộng dồn kích hoạt:(3): Tộc Feathered phe bạn gồm 20% phần trăm né tấn công cận chiến của kẻ thù.(6): Tộc Feathered phe các bạn gồm 40% phần trăm né tấn công của đối thủ, các tướng tá không giống của phe bạn 25% tỷ lệ né tiến công của kẻ thù.(9): Tộc Feathered phe các bạn bao gồm 65% Tỷ Lệ né tiến công của đối phương, các tướng tá khác của phe các bạn 42% xác suất né tiến công của đối phương.


*


Đưa tướng mạo Tộc này ra trận với số lượng hướng dẫn và chỉ định kích hoạt tác dụng phối hợp. Hiệu trái Tộc cùng với số lượng khác nhau được cùng dồn kích hoạt:(1): Khi chỉcó 1 tộc Demon bên trên bàn cờ thìtấn công gây ra mang lại tướng tá địch thêm 1/2 gần kề thương thuần.


Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định và hướng dẫn kích hoạt hiệu quả phối kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng khác biệt được cộng dồn kích hoạt:(3): Khiến liền kề của 1 tướng tá tự nhiên phe các bạn tăng 12, sinch lực hồi mỗi giây tăng 10.(6): Giáp tất cả tướng phe chúng ta tăng 15, sinc lực hồi mỗi giây tăng 10.


Đưa tướng tá Tộc này ra trận cùng với con số chỉ định kích hoạt hiệu quả phối hợp. Hiệu trái Tộc cùng với con số không giống nhau được cộng dồn kích hoạt:(2): Tấn công của tất cả tướng tá phe bạn tăng 15%, hiệu lực thực thi bao hàm cho cả trúc được triệu hồi.(4): Tấn công của tất cả tướng tá phe chúng ta tăng 30%, hiệu lực thực thi hiện hành bao gồm cho tất cả thú được triệu hồi.(6): Tấn công của tất cả tướng mạo phe bạn tăng 55%, hiệu lực thực thi bao gồm cho cả thụ được triệu hồi.


Đưa tướng mạo Tộc này ra trận với con số chỉ định và hướng dẫn kích hoạt kết quả kết hợp. Hiệu trái Tộc với con số không giống nhau được cùng dồn kích hoạt:(2): Tất cả tướng tá phe bạn sinh lực tăng 100.(4): Tất cả tướng mạo phe các bạn sinh lực tăng 350.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stand By Là Gì, 509 Bandwidth Limit Exceeded


Đưa tướng tá Tộc này ra trận với con số hướng dẫn và chỉ định kích hoạt kết quả phối hợp. Hiệu trái Tộc với số lượng khác biệt được cộng dồn kích hoạt:(2) Kháng ma phápcủa tất cả tướng mạo phe chúng ta tăng 35%.(4)Kháng ma phápcủa tất cả tướng mạo phe bạn tăng 70%.


Đưa tướng tá Tộc này ra trận với số lượng chỉ định và hướng dẫn kích hoạt tác dụng phối hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng không giống nhau được cùng dồn kích hoạt:(2): Khiến liền kề của toàn bộ tướng phe địch giảm 4.(4): Khiến tiếp giáp của tất cả tướng mạo phe địch sút 6.


Đưa tướng Tộc này ra trận cùng với con số hướng dẫn và chỉ định kích hoạt công dụng phối kết hợp. Hiệu trái Tộc với con số khác nhau được cùng dồn kích hoạt:(2): Tốc độ tiến công tộc Glacier phe chúng ta tăng 35%.(4): Tốc độ tiến công tộc Glacier tăng 70%, vận tốc đánh của tướng không giống thuộc phe chúng ta tăng 35%.(6): Tốc độ tấn công của tất cả tướngphe chúng ta tăng 70%.


Đưa tướng Tộc này ra trận với số lượng chỉ định và hướng dẫn kích hoạt hiệu quả phối hợp. Hiệu trái Tộc với số lượng khác nhau được cộng dồn kích hoạt:(2): Tất cả tướng mạo Tộc Divinity và tướng không kích hoạt kết quả Tộc phe bạn sẽ được bớt một nửa thời gian hóng năng lực.(4): Tất cả tướng Tộc Divinity và tướng mạo chưa kích hoạt tác dụng Tộc phe bạn sẽ được bớt 75% thời hạn hóng kĩ năng.


Đưa tướng tá Tộc này ra trận cùng với số lượng chỉ định kích hoạt tác dụng phối hợp. Hiệu trái Tộc cùng với số lượng không giống nhau được cộng dồn kích hoạt:(1): Khoảng giải pháp tiến công bản thân tăng 2 ô, ưu tiên tấn công địch có lượng sinc lực tối thiểu vào phạm vi.


Đưa tướng mạo Tộc này ra trận cùng với con số chỉ định kích hoạt tác dụng phối kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng không giống nhau được cùng dồn kích hoạt:(2): Khi tướng tá tộc Spirits phe bạn bị tấn công cận chiến gồm 30% phần trăm khiến kẻtiến công hóa đá4 giây.(4): Phe bạn bị tiến công cận chiến gồm 1/2 Phần Trăm khiến kẻ tiến công hóa đá4 giây.


Đưa tướng tá Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt công dụng kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng không giống nhau được cộng dồn kích hoạt:(2): Bất kỳ tướng mạo đánh giáp lá cà phe các bạn bị tiêu diệt, tất cả tướng mạo Kira phe chúng ta sinc lực buổi tối nhiều tăng 25%, tấn công tăng 25%, có thể cùng dồn 8 lần.


Đưa tướng tá Tộc này ra trận với số lượng chỉ định kích hoạt hiệu quả phối hợp. Hiệu trái Tộc cùng với con số không giống nhau được cộng dồn kích hoạt:(3): khi bắt đầu kungfu, tích điện ban đầu của 3 tướng mạo tộc Dragon phe bạn là 100. (khi số lượng vượt thừa 3, Dragon ở vị trí phía trái đã nhận ra công dụng Khi có mặt bên trên bàn cờ)(6): khi bắt đầu đánh nhau, năng lượng lúc đầu của 6 tướng phe các bạn là 100. (khi số lượng quá thừa 6, tướng tá tại đoạn phía bên trái đã nhận thấy hiệuquả khi xuất hiện trên bàn cờ)


Đưa tướng tá Tộc này ra trận cùng với con số chỉ định kích hoạt hiệu quả kết hợp. Hiệu quả Tộc với số lượng không giống nhau được cùng dồn kích hoạt:

(2): Khi trên bàn cờ tất cả những tướng tá trùng tên ko thuộc tộc Insectoid, nếu như một trong các tướng này bị chết, nhờ vào giá cả cao nhất của tướng tá trùng tên còn sống nhằm triệu hồi bỗng nhiên 1 tướng Tộc Insectoid tương xứng.