At Present Là Gì

2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ2.3 ngoại rượu cồn từ2.4 Cấu trúc từ3 Toán và tin3.1 Nghĩa chăm ngành4 Kỹ thuật chung4.1 Nghĩa chuyên ngành5 Kinc tế5.1 Nghĩa siêng ngành6 Các tự liên quan6.1 Từ đồng nghĩa6.2 Từ trái nghĩa /(v)pri"zent/ với /(n)"prezәnt/

Thông dụng

Tính từ

Có khía cạnh, hiện tại diện; tất cả (có mặt tại một chỗ, trong một chất..)to be present at...có mặt ở...lớn be present to the mindhiển thị vào trí Trong thời điểm này, hiện nay, hiện nay (hiện nay đang xảy ra, sẽ tồn tại)present boundariescon đường ranh ma giới hiện nay tạithe present volumecuốn sách này Hiện sẽ chăm chú, hiện tại đang giải quyết và xử lý, hiện đang thảo luận (ngữ điệu học) hiện tại tạipresent tensethời hiện giờ (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡa very present help in troublesự sẵn sàng chuẩn bị hỗ trợ trong lúc khó khăn khăn

Danh từ

Lúc Này, bây chừ, hiện giờ, bây chừ, lúc này, bây giờat presenthiện giờ, hiện thời, thời điểm nàyfor the presenttrong từ bây giờ, bây chừ (pháp lý); (đùa cợt) tư liệu này, tư liệu nàyby these presentsvì hồ hết tài liệu này (ngữ điệu học) thời hiện thời Quà biếu, đồ gia dụng tặng kèm, Tặng Kèm phẩmto lớn make sometoàn thân a present of somethingbiếu ai đồ vật gi, Tặng Ngay ai đồ vật gi Tư gắng giơ súng ngắm; tứ vắt bồng súng chào

ngoại động từ

Đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficultyngôi trường thích hợp này giới thiệu một số trong những trở ngại Đưa, trình, nộp, dưng (để ai (xem) xét)to present the credentialstrình quốc thưto lớn present a petitionchuyển một bạn dạng loài kiến nghịlớn present a cheque for paymentnộp séc nhằm lĩnh chi phí Bày tỏ, trình diễn, biểu hiện, ngỏ lờilớn present the question very clearlytrình bày vụ việc một cách rất ví dụ Trình diện (người); xuất hiện, ló ra, nảy ra (về một thời điểm, một phương án..) Trình diễn (một vngơi nghỉ kịch); mang lại (diễn viên) ra mắtlớn present oneselftrình diện; dự thi; nảy sinh, mở ra, biểu thị rato lớn present oneself before the jurytrình diện trước ban giám khảothe idea presents itself to lớn my mindý nghĩ nảy ra trong phán đoán tôi Giới thiệu (ai cùng với ai); chuyển (ai) vào yết con kiến, đưa (ai) vào bệ con kiến (vua...)khổng lồ be presented at courtđược chuyển vào chầu, được gửi vào yết con kiến vua Đặt ra, biểu lộ (cái gì mang lại ai biết) (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục nhằm thống trị xứ đạo) Trao khuyến mãi (ai cái gì) Đưa ra (hoá 1-1..) (quân sự) giơ (súng) ngắm; bồng (súng) chàolớn present armsbồng súng chào

Cấu trúc trường đoản cú

the present day thời nay, thời đại ngày nay

Toán và tin

Nghĩa chăm ngành

bây chừ trình diễn

Kỹ thuật thông thường

Nghĩa chăm ngành

hiện tại tạiat the present timevào thời gian hiện tạipresent valuecực hiếm hiện nay tạiPresent Working Directory (PWD)tlỗi mục làm việc hiện giờ trình bày

Nguồn khác

present : Foldoc

Kinch tế

Nghĩa siêng ngành

phân bua gửi nộp trìnhfailure to lớn presentsự chưa thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (to...)xuất trình đưa ra phiếu nhằm lãnh tiềnpresent a letter for signature (lớn...)trình thư để ký kết tênre-presenttái xuất trình trình diễn xuất trìnhpresent a cheque for payment (lớn...)xuất trình chi phiếu để lãnh tiềnre-presenttái xuất trình

Nguồn khác

present : bized

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectivead hoc , already , at this moment , begun , being , coeval , commenced , contemporaneous , contemporary , current , even now , existent , extant , for the time being , going on , immediate , in duration , in process , instant , just now , modern , nowadays , present-day , prompt , started , today , topical , under consideration , up-to-date , accounted for , at hand , attendant , available , in attendance , in view , made the scene , near , on board , on deông xã , on hand , on-the-spot , ready , show up , there , there with bells on , within reach , existing , new , now nounhere and now , instant , nonce , now , present moment , the time being , this day , this time , today , benefaction , benevolence , boon , bounty , compliment , donation , endowment , favor , gifting , giveaway , goodie , grant , gratuity , handout , largess , lump , offering , stake , write-off , nowadays , presentation , douceur , gift , status quo , temporality verbacquaint , adduce , advance , allege , cite , declare , display , vày , bởi the honors , exhibit , expose , expound , extover , fix up , get together , give sầu , give an introduction , hold out , imply , infer , intimate , lay , make a pitch , make known , manifest , mount , offer , open to view , perkhung , pitch , pose , produce , proffer , proposition , put forward , put on , raise , recount , relate , roll out , show , stage , state , submit , suggest , tender , trot out , award , bestow , come up with , confer , devote , donate , entrust , furnish , gift , give away , grant , hvà out , kichồng in * , lay on , put at disposal , put forth , introduce , act , dramatize , enact , accord , volunteer

Từ trái nghĩa

adjectiveabsent , former , future , past , previous , away , distant , far nounfuture , past verbrefrain , subdue , withhold , take