Diễn viên diễm hương: diễm hương ở tuổi 50: vẫn duyên dáng và muốn giữ mãi hình ảnh thanh xuân trong mắt khán giả