#1 karik là ai? sinh năm bao nhiêu? tên thật, quê quán