154 LÀ TÀI KHOẢN GÌ

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn biện pháp hạch toán túi tiền sản xuất marketing dở dang- tài khoản 154, hạch toán giá thành thuê ngoài, khấu hao TSCĐ, nguyên đồ vật liệu, luật dụng cụ, nhân công, chi phí lương, ngân sách chi tiêu điện, nước, năng lượng điện thoại... Theo Thông tư 133.

Bạn đang xem: 154 là tài khoản gì

1. Tài khoản 154 - ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang

a) tài khoản này dùng để làm phản ánh tổng hợp giá thành sản xuất, ghê doanh phục vụ cho việc tính ngân sách chi tiêu sản phẩm, dịch vụ thương mại ở công ty hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai hay xuyên. Ở hồ hết doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ, thông tin tài khoản 154 chỉ đề đạt giá trị thực tiễn của sản phẩm, dịch vụ thương mại dở dang thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ.

b) thông tin tài khoản 154 "Chi phí tổn sản xuất, sale dở dang" làm phản ánh giá cả sản xuất, sale phát sinh trong kỳ; giá thành sản xuất, kinh doanh của trọng lượng sản phẩm, dịch vụ ngừng trong kỳ; chi phí sản xuất, marketing dở dang đầu kỳ, vào cuối kỳ của các hoạt động sản xuất, marketing chính, phụ cùng thuê ngoài gia công chế biến đổi ở các doanh nghiệp phân phối hoặc ở các doanh nghiệp sale dịch vụ. Thông tin tài khoản 154 cũng bội phản ánh ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing của các chuyển động sản xuất, gia công chế biến, hoặc cung ứng dịch vụ của những doanh nghiệp yêu mến mại, nếu tất cả tổ chức các loại hình vận động này.

c) ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh hạch toán trên thông tin tài khoản 154 đề xuất được chi tiết theo địa điểm phát sinh ngân sách (phân xưởng, thành phần sản xuất, đội sản xuất, công trường,...); theo loại, team sản phẩm, hoặc bỏ ra tiết, phần tử sản phẩm; theo từng kiểu dịch vụ hoặc theo từng công đoạn dịch vụ.

d) túi tiền sản xuất, marketing phản ánh trên thông tin tài khoản 154 bao gồm những túi tiền sau:

- chi tiêu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;

- giá thành nhân công trực tiếp;

- giá cả sử dụng máy thi công (đối với chuyển động xây lắp);

- túi tiền sản xuất chung.

đ) chi phí nguyên liệu, vật dụng liệu, chi tiêu nhân công vượt trên mức bình thường và ngân sách sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân bổ thì không được tính vào cực hiếm hàng tồn kho mà đề xuất tính vào giá bán vốn hàng buôn bán của kỳ kế toán.

e) Cuối kỳ, phân bổ túi tiền sản xuất chung cố định và giá thành sản xuất chung đổi khác vào chi phí chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo chi tiêu thực tế phạt sinh.

g) không hạch toán vào thông tin tài khoản 154 những ngân sách chi tiêu sau:

- ngân sách chi tiêu bán hàng;

- Chi phí làm chủ doanh nghiệp;

- Chi giá tiền tài chính;

- Chi phí khác;

- Chi mức giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp;

- Chi đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản;

- các khoản đưa ra được trang trải bởi nguồn khác.

Sơ thiết bị chữ T hạch toán tài khoản 154

*

2. Kết cấu và nội dung tài khoản 154

Bên Nợ:

Bên Có:

- Các giá cả nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, giá cả sử dụng trang bị thi công, chi tiêu sản xuất thông thường phát sinh vào kỳ liên quan đến sản xuất thành phầm và chi phí thực hiện tại dịch vụ;

- Các ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật tư trực tiếp, giá thành nhân công trực tiếp, chi tiêu sử dụng thứ thi công, túi tiền sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến chi phí sản phẩm xây lắp công trình xây dựng hoặc chi phí xây thêm theo giá khoán nội bộ;

- Kết chuyển chi tiêu sản xuất, marketing dở dang thời điểm cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp lớn hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

- túi tiền sản xuất thực tế của sản phẩm đã chế tạo dứt nhập kho, chuyển đi bán, chi tiêu và sử dụng nội cỗ ngay hoặc sử dụng ngay vào hoạt động XDCB;

- túi tiền sản xuất thành phầm xây lắp chấm dứt bàn giao từng phần, hoặc toàn cục tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn giao cho doanh nghiệp nhận thầu thiết yếu xây thêm (cấp trên hoặc nội bộ); hoặc chi tiêu sản phẩm xây lắp ngừng chờ tiêu thụ;

- chi tiêu thực tế của trọng lượng dịch vụ đã hoàn thành cung cấp cho cho khách hàng hàng;

- Trị giá chỉ phế liệu thu hồi, giá bán trị sản phẩm hỏng không thay thế được;

- Trị giá nguyên liệu, đồ dùng liệu, hàng hóa gia công hoàn thành nhập lại kho;

- phản bội ánh ngân sách nguyên đồ gia dụng liệu, giá cả nhân công quá trên mức bình thường không được tính vào trị giá bán hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng phân phối của kỳ kế toán. Đối cùng với doanh nghiệp cấp dưỡng theo đối chọi đặt hàng, hoặc công ty có chu kỳ luân hồi sản xuất sản phẩm dài nhưng hàng kỳ kế toán vẫn phản ánh túi tiền sản xuất chung thắt chặt và cố định vào TK 154 cho đến lúc sản phẩm hoàn thành mới xác minh được giá thành sản xuất chung cố định không được tính vào trị giá bán hàng tồn kho thì bắt buộc hạch toán vào giá bán vốn hàng phân phối (Có TK 154, Nợ TK 632);

- Kết chuyển ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang vào đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ).

Số dư mặt Nợ:Chi chi phí sản xuất, marketing còn dở dang cuối kỳ.

3.Cách hạch toán ngân sách chi tiêu sản xuất kinh doanh dở dang một trong những nghiệp vụ:

3.1 cách hạch toántrong ngành Công nghiệp

3.1.1. Trường vừa lòng hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên

a) khi xuất nguyên liệu, thiết bị liệu, qui định dụng cụ, thực hiện cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ vào kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang

gồm TK 152 - Nguyên liệu, thiết bị liệu.

tất cả TK 153 giải pháp dụng cụ

- lúc xuất công cụ, dụng cụ có giá trị lớn áp dụng cho những kỳ sản xuất kinh doanh phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242 - giá cả trả trước

bao gồm TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Khi phân chia giá trị hình thức dụng gắng vào chi phí sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - giá thành sản xuất, sale dở dang

tất cả TK 242 - giá cả trả trước.

b) khi mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay lập tức (không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT tính theo pp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có những TK 331, 141, 111, 112,...

- lúc mua nguyên liệu, vật liệu (không qua nhập kho) áp dụng ngay cho vận động sản xuất sản phẩm hoặc tiến hành dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo pp trực tiếp thì giá download nguyên liệu, thứ liệu bao gồm cả thuế GTGT.

c) lúc số nguyên liệu, vật tư xuất ra cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ cuối kỳ không sử dụng hết vào nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, đồ vật liệu

có TK 154 - chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

d) tiền lương, chi phí công và những khoản khác bắt buộc trả đến nhân công sản xuất, nhân viên quản lý phân xưởng, ghi:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất, marketing dở dang

tất cả TK 334 - đề nghị trả bạn lao động.

đ) Tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động, kinh phí công đoàn (phần tính vào túi tiền doanh nghiệp phải chịu) tính bên trên số tiền lương, tiền công đề xuất trả người công nhân sản xuất, nhân viên làm chủ phân xưởng theo chính sách quy định, ghi:

Nợ TK 154 - chi phí sản xuất, marketing dở dang

gồm TK 338 - yêu cầu trả, buộc phải nộp khác (chi huyết TK cung cấp 2).

Xem thêm: Review Công Ty Pwc Là Công Ty Gì, Pricewaterhousecoopers

e) lúc trích trước chi phí lương nghỉ ngơi phép của công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang

tất cả TK 335 - giá cả phải trả.

g) Trích khấu hao sản phẩm công nghệ móc, thiết bị, bên xưởng tiếp tế .... Thuộc các phân xưởng, bộ phận, tổ đội sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất, marketing dở dang

có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

h) giá thành điện, nước, điện thoại thông minh ... Thuộc phân xưởng, bộ phẩn sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất, sale dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 331 ....

i) Trị giá chỉ nguyên liệu, vật tư xuất thuê kế bên gia công:

Nợ TK 154 - giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang

bao gồm TK 152 – Nguyên thiết bị liệu.

k) Nhập kho cực hiếm nguyên đồ vật liệu, biện pháp dụng cụ tối ưu chế phát triển thành xong, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên trang bị liệu.

Nợ TK 153 – chính sách dụng cụ.

bao gồm TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, sale dở dang.

l) Trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa thay thế được, người tạo ra thiệt hại sản phẩm hỏng phải bồi thường, ghi:

Nợ TK 138 - đề nghị thu khác (1388)

Nợ TK 334 - yêu cầu trả người lao động

tất cả TK 154 - chi phí sản xuất, sale dở dang.

m) giá thành nguyên thứ liệu, nhân công trực tiếp thừa trên mức bình thường, túi tiền sản xuất chung cố định và thắt chặt không phân chia (không được xem vào quý giá giá hàng tồn kho) yêu cầu hạch toán vào giá bán vốn hàng phân phối của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 632 - giá vốn mặt hàng bán

có TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

n) chi tiêu sản xuất thực tế thành phầm sản xuất chấm dứt nhập kho hoặc tiêu tốn ngay, ghi:

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 632 - giá chỉ vốn mặt hàng bán

có TK 154 - túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

o) ngôi trường hợp thành phầm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội bộ ngay hoặc liên tiếp xuất dùng cho chuyển động XDCB không qua nhập kho, ghi:

Nợ các TK 642, 241

bao gồm TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh dở dang.

p) trường hợp sau khoản thời gian đã xuất kho vật liệu đưa vào sản xuất, nếu nhận được khoản tách khấu thương mại hoặc tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng cung cấp (kể cả những khoản tiền phạt phạm luật hợp đồng kinh tế về thực chất làm giảm ngay trị mặt mua nên thanh toán) liên quan đến vật liệu đó, kế toán tài chính ghi giảm ngân sách sản xuất kinh doanh dở dang so với phần chiết khấu thương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán tốt hưởng tương ứng với số NVL sẽ xuất dùng làm sản xuất sản phẩm dở dang:

Nợ các TK 111, 112, 331,....

Có TK 154 - chi phí sản xuất sale dở dang (phần ưu đãi thương mại, giảm ngay hàng bán được hưởng tương xứng với số NVL đang xuất dùng để làm sản xuất thành phầm dở dang)

bao gồm TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

q) Kế toán sản phẩm sản xuất thử:

- Các giá thành sản xuất thành phầm thử được tập thích hợp trên TK 154 như đối với các sản phẩm khác. Khi thu hồi (bán, thanh lý) sản phẩm sản xuất thử, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

tất cả TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất sale dở dang

tất cả TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (nếu có).

- Kết đưa phần chênh lệch giữa ngân sách sản xuất thử và số thu hồi từ các việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử:

+ Nếu ngân sách sản xuất thử cao hơn số thu hồi từ những việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi đội giá trị tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang

bao gồm TK 154 - giá thành sản xuất sale dở dang.

+ Nếu ngân sách chi tiêu sản xuất thử nhỏ dại hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý thành phầm sản xuất thử, kế toán tài chính ghi giảm ngay trị tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất sale dở dang

bao gồm TK 241 - XDCB dở dang.

r) trường hợp thành phầm sản xuất xong, không tiến hành nhập kho mà bàn giao thẳng cho tất cả những người mua mặt hàng (sản phẩm điện, nước...), ghi:

Nợ TK 632 - giá vốn hàng bán

tất cả TK 154 - ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang.

3.1.2. Trường hòa hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ:

a) cuối kỳ kế toán, địa thế căn cứ vào hiệu quả kiểm kê thực tế, xác minh trị giá chỉ thực tế ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang và tiến hành việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu sản xuất, sale dở dang

tất cả TK 631 - chi tiêu sản xuất.

b) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển giá thành thực tế sản xuất, sale dở dang, ghi: