131 Là Tài Khoản Gì

Tài khoản 131 (hay là Phải thu khách hàng hàng) gồm các khoản buộc phải thu mang ý nghĩa chất thương mại phát sinh từ những giao dịch thanh toán có đặc điểm mua – chào bán của doanh nghiệp, tổ chức triển khai như: buôn bán hàng, cung ứng dịch vụ, đầu tư chi tiêu tài chủ yếu hay là cho mướn TSCĐ,…

Do đó, thông tin tài khoản 131 là tài khoản phải tất cả ở mọi loại hình công ty, doanh nghiệp. Vậy, Tài khoản 131 là gì và cách hạch toán tài khoản 131 bỏ ra tiết, đúng chuẩn và rất đầy đủ nhất theo Thông tứ 200?

Trong nội dung bài viết này, Gia Đình Kế Toán sẽ chia sẻ thông tin với hướng dẫn chúng ta cách hạch toán tài khoản 131 theo Thông tứ 200 bắt đầu nhất. Cùng theo dõi bài viết này nhé!


NỘI DUNG BÀI VIẾT


1. Thông tin tài khoản 131 Là Gì?

Theo chế độ tại Thông tứ 200/2014/TT-BTC thì thông tin tài khoản 131 là thông tin tài khoản phải thu của khách hàng: dùng làm phản ánh những khoản nợ phải thu và thực trạng thanh toán những khoản nợ bắt buộc thu của người sử dụng với quý khách về tiền bán hàng hóa, sản phẩm, các khoản đầu tư chi tiêu tài chính, bđs nhà đất đầu tư, gia sản cố định, cung cấp dịch vụ,…

Hơn nữa, tài khoản 131 còn dùng làm phản ánh các khoản đề nghị thu của người nhận đầu tư XDCB với những người giao thầy về cân nặng công tác XDCB đã được hoàn thành.

Bạn đang xem: 131 là tài khoản gì

Ví dụ về thông tin tài khoản 131:

Bán sản phẩm & hàng hóa cho khách giá bán 500.000 USD, người tiêu dùng chưa thanh toán. Đây là 1 trong những giao dịch có đặc điểm mua – bán và đối tượng kế toán ở chỗ này sẽ là hàng hóa và người sử dụng chưa thanh toán với tên thông tin tài khoản được ghi vào vào sổ sách kế toán như sau: hàng hóa – TK 156 và nên thu khách hàng – TK 131.

2. Câu chữ Và Kết Cấu thông tin tài khoản 131

Tài khoản 131 là trong những tài khoản xuất hiện ở mọi loại hình doanh nghiệp yêu cầu kế toán viên cần nắm vững nội dung với kết cấu của tài khoản này để hoàn toàn có thể hạch toán một cách thiết yếu xác, cụ thể và đầy đủ. Dưới đấy là bảng tóm tắt ngôn từ và kết cấu thông tin tài khoản 131 mọi fan cùng quan sát và theo dõi nhé:

TK 131 – đề nghị thu khách hàng

Bên NợBên Có
Phát sinh tăng vào kỳ kế toán:

– Số tiền đề xuất thu của người sử dụng phát sinh khi bán sản phẩm hóa, sản phẩm, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung ứng dịch vụ, những khoản đầu tư tài chủ yếu trong kỳ kế toán

– Đánh giá lại các khoản yêu cầu thu khách hàng bằng nước ngoài tệ (với trường đúng theo tỷ giá bán ngoại tệ tăng đối với Đồng Việt Nam)

– Số tiền trả lại cho quý khách vì đã giao dịch thừa.

Phát sinh sút trong kỳ kế toán:

– Số tiền quý khách hàng đã thanh toán cho doanh nghiệp

– Khoản giảm giá hàng xuất bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng hoàn thành nhưng khách hàng có khiếu nại

– Số tiền khách hàng đã nhận được ứng trước, trả trước 

– Khoản tiền giảm do quý khách hàng được chiết khấu thương mại và ưu tiên thanh toán 

– lợi nhuận của hàng buôn bán bị người tiêu dùng đem trả lại (có hoặc không có thuế GTGT)

– Đánh giá bán lại các khoản đề nghị thu người sử dụng bằng nước ngoài tệ (với trường hòa hợp tỷ giá chỉ ngoại tệ sút so với Đồng Việt Nam)

Số dư mặt Nợ:

– Số tiền còn sót lại phải thu của khách hàng hàng.

Lưu ý:

Tài khoản 131 là tài khoản lưỡng tính nên hoàn toàn có thể có số dư bên Có. Số dư bên tất cả sẽ phản chiếu số sẽ thu nhiều hơn số yêu cầu thu của doanh nghiệp hoặc số tiền nhấn trước cụ thể theo từng đối tượng người tiêu dùng khách hàng ráng thể. Khi lập Bảng bằng vận kế toán, kế toán viên cần lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng ví dụ phải thu của tài khoản 131 nhằm ghi cả 2 bên chỉ tiêu là “Nguồn vốn” cùng “Tài sản”.

Tài khoản 131 bao gồm 3 thông tin tài khoản cấp 2 là TK 1311, 1312, 1318 như sau:

+ tài khoản 1311 – Phải thu phí Bảo hiểm tiền nhờ cất hộ (BHTG) của các tổ chức thâm nhập BHTG: phản ảnh số giá tiền BHTG yêu cầu thu nếu người tiêu dùng tham gia BHTG;

+ tài khoản 1312 – yêu cầu thu tiền phạt của những tổ chức thâm nhập BHTG: phản ảnh số tiền vạc do vi phạm về khẳng định số phí tổn và thời hạn nộp phí tổn phạt đề nghị thu của tổ chức;

+ thông tin tài khoản 1318 – nên thu không giống của khách hàng hàng: phản nghịch ánh những khoản đề xuất thu khác của công ty ngoài những khoản buộc phải thu nghỉ ngơi hai thông tin tài khoản 1311, 1312.

»»» vị trí cao nhất 10 Khóa Học kế toán tài chính Ở Đâu tốt nhất có thể Hiện Nay

3. Sơ Đồ Chữ T tài khoản 131

Tài khoản 131 có sơ đồ dùng chữ T theo Thông tư 200 mới nhất như bên dưới đây:

*

4. Giải pháp hạch toán tài khoản 131 theo Thông bốn 200

Ở phần này, Gia Đình Kế Toán vẫn hướng dẫn cụ thể cho chúng ta cách hạch toán tài khoản 131 với một vài giao dịch hầu hết phát sinh trong tổ chức, công ty nhé.

a. Lúc bán cung cấp dịch vụ, sản phẩm hóa, thành phầm chưa nhận được người mua ngay bây giờ bằng chi phí (kể cả những khoản bắt buộc thu về tiền bán sản phẩm xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán tài chính viên sẽ ghi dìm doanh thu:

– Đối với phần đa sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ, BĐS chi tiêu thuộc các đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo đảm môi trường, kế toán sẽ phản ánh doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ theo nguyên giá chỉ (chưa gồm thuế), các khoản thuế con gián thu buộc phải nộp được tách riêng ngay trong lúc ghi nhận doanh thu (đối với thuế GTGT bắt buộc nộp theo cách thức trực tiếp), ghi nhận:

Nợ TK 131 – bắt buộc thu của bạn (tổng tiền nên thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa tính thuế GTGT)

Có TK 333 – Thuế và các khoản cần nộp đơn vị nước.

– Trường phù hợp không bóc tách ngay được các khoản thuế đề xuất nộp, kế toán viên sẽ ghi dấn doanh thu bao hàm cả khoản thuế đề nghị nộp. Định kỳ kế toán viên xác minh nghĩa vụ thuế yêu cầu nộp với ghi bớt doanh thu, ghi nhận:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và các khoản yêu cầu nộp nhà nước.

b. Hạch toán cùng với khoản hàng phân phối bị người mua trả lại:

Nợ TK 5213 – Hàng cung cấp bị trả lại (giá chào bán chưa tính thuế)

Nợ TK 333 – Thuế và những khoản đề xuất nộp bên nước (số thuế GTGT của hàng phân phối bị trả lại, ghi chi tiết cho từng các loại thuế buộc phải nộp)

Có TK 131 – cần thu của doanh nghiệp (tổng chi phí trừ kiểu như với hóa đơn)

c. Hạch toán khoản phân tách khấu dịch vụ thương mại và khoản ưu đãi giảm giá hàng bán:

– Trường vừa lòng khoản tiền tách khấu thương mại và ưu đãi giảm giá hàng buôn bán đã ghi trực tiếp trên hóa đơn bán hàng, kế toán sẽ phản ánh lệch giá theo giá chỉ đã bớt giá, trừ khuyến mãi (ghi dấn theo doanh thu thuần) và sẽ không phản ánh riêng rẽ khoản giảm giá, trừ chiết khấu;

– Trường thích hợp trên hóa đơn bán sản phẩm chưa biểu hiện số chi phí đã phân tách khấu dịch vụ thương mại và tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán do người mua chưa đủ điều kiện để được hưởng hoặc chưa khẳng định được khoản tiền nên chiết khấu, giảm giá thì lợi nhuận ghi dìm theo giá không trừ chiết khấu (doanh thu gộp). Sau thời khắc kế toán ghi nhận doanh thu, nếu quý khách hàng đủ đk được hưởng chiết khấu, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thì đề nghị ghi nhấn riêng khoản này để định kỳ kiểm soát và điều chỉnh giảm khoản doanh thu gộp, ghi nhận:

Nợ TK 521 – những khoản sút trừ doanh thu (giá bán chưa tính những khoản thuế).

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản nên nộp bên nước

Có TK 131 – yêu cầu thu của khách hàng (tổng khoản tiền sút giá).

*

d. Khoản tiền tách khấu thanh toán giao dịch phải trả cho người mua do người tiêu dùng thanh toán tiền mặt hàng trước thời hạn đã phương pháp trong đúng theo đồng, trừ vào số tiền nợ phải thu khách hàng hàng, ghi nhận:

Nợ TK 111, 112, 113 – chi phí mặt, Tiền nhờ cất hộ ngân hàng, Tiền đang chuyển

Nợ TK 635 – giá cả tài bao gồm (Khoản tiền ưu đãi thanh toán)

Có TK 131 – đề nghị thu của khách hàng.

e. Cảm nhận khoản chi phí do quý khách trả (kể cả chi phí lãi của số tiền nợ – giả dụ có), nhận tiền ứng trước của người tiêu dùng theo hòa hợp đồng bán hàng, cung ứng dịch vụ, ghi nhận:

Nợ TK 111, 112, 113….

Xem thêm: Gần 2 Năm Chia Tay Cường Đô La, Hạ Vy Và Cường Đô La, Hạ Vi: Mong Khán Giả Đừng Gán Ghép Vì Cường Đô

Có TK 131 – cần thu của khách hàng

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài chủ yếu (tổng các khoản chi phí lãi dìm được).

Trường hợp thừa nhận ứng tiền trước bởi ngoại tệ thì bên có TK 131 đang ghi theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời gian nhận khoản tiền ứng trước (theo tỷ giá cài đặt của bank nơi diễn ra giao dịch)

f. Hạch toán các khoản đề nghị thu ở trong phòng thầu đối với khách hàng tương quan đến hòa hợp đồng xây dựng, ghi nhận:

– Khi thích hợp đồng tạo có những khoản giải pháp là đơn vị thầu được thanh toán giao dịch theo đúng tiến trình kế hoạch kiến thiết thực tế:

+ Khi tác dụng thực hiện hợp đồng xây cất được cầu tính một biện pháp đáng tin cậy, kế toán địa thế căn cứ vào bệnh từ được phản ánh từ doanh thu tương ứng cùng với phần quá trình thực tế đã kết thúc (không buộc phải hóa đơn) bởi nhà thầu trường đoản cú xác định, ghi nhận:

Nợ TK 337 – thanh toán theo đúng tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

+ địa thế căn cứ vào hóa solo được lập theo tiến trình kế hoạch để phản chiếu số tiền đề xuất trả của bạn theo quy trình kế hoạch đang ghi dấn trong đúng theo đồng, ghi nhận:

Nợ TK 131 – đề nghị thu của khách hàng hàng

Có TK 337 – giao dịch theo đúng quy trình kế hoạch của đúng theo đồng xây dựng

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp (TK 33311).

– với trường hòa hợp hợp đồng xây dựng tất cả quy định bên thầu được giao dịch thanh toán theo giá chỉ trị cân nặng đã chấm dứt thực tế, khi công dụng thực hiện tại được xác minh một cách an toàn và tin cậy và đã được phía khách hàng xác nhận, kế toán tài chính viên phải khởi tạo hóa 1-1 trên cơ sở phần quá trình thực tế đã hoàn thành được quý khách xác nhận, địa thế căn cứ vào hóa đơn, ghi nhận:

Nợ TK 131 – phải thu của khách hàng hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT yêu cầu nộp (TK 33311).

– Số tiền thưởng chiếm được từ người tiêu dùng trả phụ thêm vào cho nhà đấu thầu khi triển khai hợp đồng đã chiếm hữu hoặc vượt một số chỉ tiêu rõ ràng đã được ghi trong hòa hợp đồng quy định, ghi nhận:

Nợ TK 131- cần thu của khách hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề nghị nộp (TK 33311).

– Khoản bồi hoàn thu được từ người tiêu dùng hay những bên khác nhằm bù đắp mang lại các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng (như sự sai sót, sự lừ đừ của người mua và những tranh chấp về những biến đổi trong việc tiến hành hợp đồng xây dựng), ghi nhận:

Nợ TK 131 – yêu cầu thu của khách hàng hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT cần nộp (TK 33311).

– Khi đơn vị thầu nhận được khoản tiền thanh toán theo cân nặng công trình đã chấm dứt hoặc khoản tiền vẫn ứng trước từ bạn mua, ghi nhận:

Nợ TK 111, 112, 113…

Có TK 131 – phải thu của khách hàng hàng.

g. Trong trường hợp người mua không thanh toán bằng chi phí mà giao dịch thanh toán bằng mặt hàng hóa, sản phẩm (theo phương thức hội đàm hàng cho nhau), căn cứ vào quý hiếm hàng hoá nhận trao đổi (tính theo quý giá ghi vào Hóa đối chọi GTGT hoặc Hóa solo bán hàng) trừ vào toàn bô nợ phải thu của khách hàng hàng, ghi nhận:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, đồ dùng liệu

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 – hàng hóa

Nợ TK 611- mua sắm (hàng tồn kho hạch toán theo phương thức KKĐK)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131 – nên thu của khách hàng.

h. Lúc phát sinh số tiền nợ phải thu cực nhọc đòi thực sự chẳng thể thu nợ được nhưng mà kế toán buộc phải xử lý xóa sổ, căn cứ vào biên phiên bản xử lý xóa nợ, ghi nhận:

Nợ TK 229 – dự phòng tổn thất gia tài (TK 2293) (số đang lập dự phòng)

Nợ TK 642 – đưa ra phí cai quản doanh nghiệp (số chưa được lập dự phòng)

Có TK 131 – buộc phải thu của khách hàng hàng.

i. Hạch toán các khoản đề xuất thu về ngân sách ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu

Nợ TK 131 – phải thu của khách hàng hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (TK 5113)

Có TK 3331 – Thuế GTGT nên nộp (TK 33311)

j. Khi kế toán viên lập report tài chính, số dư nợ nên thu của công ty bằng nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời khắc lập báo cáo tài bao gồm trong kỳ kế toán:

– trường hợp tỷ giá chỉ ngoại tệ tăng đối với tỷ giá chỉ Đồng vn thì kế toán tài chính viên ghi nhận:

Nợ TK 131 – bắt buộc thu của khách hàng hàng

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái (TK 4131).

– nếu như tỷ giá chỉ ngoại tệ bớt so cùng với tỷ giá Đồng nước ta thì kế toán tài chính viên ghi nhận:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái (TK 4131)

Có TK 131 – cần thu của khách hàng.